Sensorlar və Nəzarət Sistemləri

FAFNIR Sensorlar və Nəzarət Sistemləri

Galeri Teknik Azərbaycanda fərqli sənayə sahələrində avtomatlaşdırma prosesləri üçün rəsmi təmsilçisi olduğu Almaniyanın FAFNIR GmbH şirkətinin sensorlar və nəzarət sistemləri təklif etməkdədir.